Tiêm Trắng Da

Tiêm Trắng Da

Viên Uống Trắng Da Tation Active

Mô tả:

Viên uống trắng da từ bên trong thay cho truyền trắng,bật tông ngay sao khi dùng 1 lọ

Mã sản phẩm:

Giá mới: 1.170.000 VNĐ

Giá cũ: 1.300.000 VNĐ

Fanpage

Video clip

@ Facebook f