Tiêm Trắng Da

Tiêm Trắng Da

Bổ Huyết Điều Kinh

Mô tả:

Sản phẩm Bổ huyết điều kinh gia truyền dòng họ Đàm được điều chế bởi nhà thuốc đông y Đức Toàn (Đời thứ 9 dòng họ Đàm – Bắc Giang) 100% thảo dược, viên hoàn

Mã sản phẩm:

Giá: 329.000 VNĐ

 Sản phẩm Bổ huyết điều kinh gia truyền dòng họ Đàm được điều chế bởi nhà thuốc đông y Đức Toàn (Đời thứ 9 dòng họ Đàm – Bắc Giang) 100% thảo dược, viên hoàn

Fanpage

Video clip

@ Facebook f